Rotterdam

Ervaren in organiseren.

Samenwerking

Het absoluut leuke aan netwerken is dat er bijzondere samenwerkingen uit ontstaan. Zo zit in mijn netwerk Stéphanie Beijnes. Ik ken haar al lang, ze zat een jaar na mij bij mijn studie. We kennen elkaar nu dus al zo'n 24 jaar. Een tijd zijn we elkaar uit het oog verloren maar de laatste jaren komen we elkaar weer regelmatig tegen. 

Voor mijn project ' Beeldend Afscheid' heb ik Stéphanie benaderd om een workshop te verzorgen tijdens de expositie maand. Een tijdje terug benaderde Stéphanie mij voor haar nieuwe project. 

Samen met Mark, iemand die bezig is om een nieuwe kerkgemeenschap op te richten in het Kleiwegkwartier, gaat ze zes avonden verzorgen over zingeving. Een heel algemeen begrip natuurlijk. Maar als echte organisator ondervangen we dit natuurlijk. Het zijn zes avonden die gaan over de persoonlijke reis. Aan de hand van een thema starten de deelnemers (minimaal 8 maximaal 24) met een korte overweging door Mark. Vervolgens gaan ze in duo's of alleen aan de slag met het gegeven van die avond (jeugd, carrière, school, toekomst, rituelen). Aan het einde van de avond en in de tussenliggende maand schrijven ze een biografie. Die biografie wordt ook echt op papier gezet. 

Waarom heeft Stéphanie mij benaderd ? ze heeft dezelfde achtergrond, kennis en ervaring als ik en daarom vindt ze het fijn om samen te werken. Omdat ik kennis heb om een aanvraag in te dienen bij de gebiedscommissie maar ook als positieve inbreng in dit project. We zoeken allebei naar mensen om ons heen die ons verder helpen en een positieve vibe hebben. Om ons verder te ontwikkelen en mooier en rijker te maken als mens. 

Het project is nog in startfase en ze zijn nu bezig om de puntjes op de I te zetten voor het indienen van de aanvraag. Daarna ga ook ik mijn netwerk inzetten om de cursus verder te verspreiden en onder de aandacht te brengen. 

Wordt vervolgd...
Blog

Met enige regelmaat zal ik bijhouden waar ik zo onder andere mee bezig ben. Klik op het blauwe gedeelte lees meer en je komt bij de tekst.